Kies jouw opleidingstraject

Wij bieden een ruime waaier aan basisopleidingen aan. Je hebt keuze tussen onze pasklare basisopleidingen of een op maat gemaakte bedrijfsopleiding.

BASISOPLEIDINGEN

Fiscaliteit

Inhoud

De personenbelasting vormt voor de Belgische overheid een belangrijke bron aan inkomsten. Elke rijksinwoner wordt geconfronteerd met deze fiscale materie. Inzicht verwerven in de structuur en de technieken van de personenbelasting is dan ook onontbeerlijk. Onze cursus zal de aspecten van deze complexe inkomstenbelasting op een begrijpbare wijze verhelderen.

De basis van deze opleiding wordt gevormd door de vier soorten belastbare inkomsten en de federale en Vlaamse belastingvoordelen, geënt op het aangifteformulier. Praktische voorbeelden en illustraties vormen een duidelijke aanvulling.

Doelgroep
 • Afgestudeerden in een fiscale, boekhoudkundige of financiële richting
 • Starters op een boekhoudkantoor
 • Medewerkers op de interne boekhoudafdeling van een KMO
 • Stagiairs van het ITAA
 • Medewerkers op een notariaat
 • Bedrijfsleiders en ondernemers
Praktisch

12 sessies van 3 uur
Nederlandstalig
Maatwerk mogelijk

Inhoud

De vennootschapsbelasting is een belangrijke fiscale materie en speelt naast de belasting over de toegevoegde waarde een significante rol in het bedrijfsleven.

Onze cursus zal de aspecten van deze inkomstenbelasting op een begrijpbare wijze verhelderen. De basis van de opleiding wordt gevormd door het tarief en de bepaling van de belastbare grondslag via de bewerkingen, geënt op het aangifteformulier. Ook het boekhoudkundig aspect van de vennootschapsbelasting en de opbouw van een fiscaal dossier komen ruim aanbod.

Doelgroep
 • Afgestudeerden in een fiscale, boekhoudkundige of financiële richting
 • Starters op een boekhoudkantoor
 • Medewerkers op de interne boekhoudafdeling van een KMO
 • Stagiairs van het ITAA
 • Medewerkers op een notariaat
 • Bedrijfsleiders en ondernemers
Praktisch

12 sessies van 3 uur
Nederlandstalig
Maatwerk mogelijk

Inhoud

In de vastgoedwereld en financiële sector komen vragen over registratiebelasting veelvuldig voor.

De insteek van de cursus is meer sociaaleconomisch dan juridisch. Toch zal het juridisch luik niet genegeerd worden.

In deze cursus wordt de federale en Vlaamse registratiebelasting uit de doeken gedaan. Wat zijn de belangrijkste kenmerken en principes van de registratiebelasting? Op welke akten wordt de registratiebelasting toegepast? Wat zijn de tarieven van deze rechten? De meest courante akten ter registratie worden uitgebreid besproken.

Doelgroep
 • Afgestudeerden in een fiscale, boekhoudkundige of financiële richting en vastgoedkunde
 • Starters op een boekhoud-, bank- of vastgoedkantoor
 • Stagiairs van het ITAA en het BIV
 • Medewerkers op een notariaat
 • Bedrijfsleiders en ondernemers
Praktisch

3 sessies van 3 uur
Nederlandstalig
Maatwerk mogelijk

Inhoud

De erfbelasting is controversieel en er bestaan veel misvattingen over deze materie. Onze cursus maakt alles duidelijk.

Om het mechanisme van de erfbelasting beter te begrijpen is een uitleg met betrekking tot het erfrecht onontbeerlijk. Wie de erfgenamen zijn, de impact van de burgerlijke staat van de cliënt, de devolutie, … worden uit de doeken gedaan. De Vlaamse erfbelasting en de grondslag van de aanslag worden onder de loep genomen, met als uitgangspunt de procedure bij erven.

Deze cursus is interessant om te combineren met de opleiding ‘Vermogensplanning’. Eenmaal het mechanisme van de erfbelasting duidelijk is, wat zijn dan mogelijke planningstechnieken om deze te minimaliseren?

Doelgroep
 • Afgestudeerden in een fiscale, boekhoudkundige of financiële richting
 • Starters op een boekhoud- of bankkantoor
 • Stagiairs van het ITAA
 • Medewerkers op een notariaat
 • Bedrijfsleiders en ondernemers
Praktisch

2 sessies van 3 uur
Nederlandstalig
Maatwerk mogelijk

Inhoud

De belasting over de toegevoegde waarde is ingewikkeld en zeer uitgebreid. Wij focussen ons daarom op de btw in de vastgoedwereld.

In eerste instantie worden de algemene werkingsprincipes summier uit de doeken gedaan: hoe werkt het btw-mechanisme, wie is btw-belastingplichtig, … . We geven een praktische analyse van het btw-mechanisme.

Nadien komt de levering van onroerende goederen aan bod. Wanneer is er btw verschuldigd bij de aankoop van een onroerend goed?

Ook de onroerende verhuur en werk in onroerende staat hebben meer uitleg nodig. De pop-upverhuur en optionele btw voor professionele verhuur verdienen extra aandacht

Doelgroep
 • Afgestudeerden in een fiscale, boekhoudkundige of financiële richting en in vastgoedkunde
 • Starters op een boekhoud-, bank- of vastgoedkantoor
 • Stagiairs van het BIBF en het BIV
 • Medewerkers op een notariaat
 • Bedrijfsleiders en ondernemers
Praktisch

3 sessies van 3 uur
Nederlandstalig
Maatwerk niet mogelijk

Inhoud

Vastgoedmakelaar worden vaak geconfronteerd met de fiscale wetgeving. Deze opleiding begeleidt startende makelaars en BIV-stagiairs door deze complexe materie. De opleiding is opgedeeld in drie luiken.

Luik Personenbelasting:

 • Berekening van de belastbare onroerende inkomsten
 • Huurherkwalificatie in hoofde van de bedrijfsleider
 • Meerwaardebelasting op onroerende verrichtingen
 • Vlaamse woonfiscaliteit

Luik Registratiebelasting:

 • studie van het verkooprecht, verdeelrecht en huurrecht.

Luik Btw:

 • De levering van nieuwe gebouwen
 • Onroerende verhuur
 • Werken in onroerende staat
Doelgroep
 • Starters op een boekhoud-, bank- of vastgoedkantoor
 • Stagiairs van het ITAA en het BIV
 • Bedrijfsleiders en ondernemers
Praktisch

6 sessies van 3 uur
Nederlandstalig
Maatwerk mogelijk
Individuele coaching mogelijk

Recht

Inhoud

Het eerste deel handelt over de principes van het Belgisch erfrecht. Aan de hand van een stappenplan bepalen we de samenstelling van de nalatenschap, erfgenamen, de impact van de burgerlijke staat van de cliënt, de devolutie. We vullen de aangifte van nalatenschap in en berekenen de erfbelasting.

In het tweede deel worden er enkele planningstechnieken besproken om erfbelasting te ontwijken, maar niet te ontduiken. Wat is immers de meest fiscaal gunstige maar legale weg die je kan volgen wanneer je geconfronteerd wordt met deze belasting? Deze cursus legt de basismaterie uit: schenkingen en de erfovereenkomst, testamenten, wijzigen van de burgerlijke staat, levensverzekeringen en de oprichting van een burgerlijke maatschap.

Doelgroep
 • Afgestudeerden in een fiscale, boekhoudkundige of financiële richting
 • Starters op een boekhoud- of bankkantoor
 • Stagiairs van het ITAA
 • Medewerkers op een notariaat
 • Bedrijfsleiders en ondernemers
Praktisch

4 sessies van 3 uur
Nederlandstalig
Maatwerk mogelijk

Inhoud

Sorry, deze cursus is nog in ontwikkeling!

Boekhouden

Inhoud

Sorry, deze cursus is nog in ontwikkeling!

Bedrijfsopleidingen op maat

Bij bedrijfsopleidingen op maat kan de inhoud worden afgestemd op het huidig kennisniveau en de functionele behoeften van jouw medewerkers. Je vertrekt vanuit de pasklare opleidingen en bepaalt samen met de lesgever de noden en de inhoud van de opleiding.

Contacteer ons